شنبه 1395/11/2 - 1 : 23
مشخصات امام جمعه
سید محمد شاهچراغی
سید محمد شاهچراغی
سمنان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه