پنج شنبه 1396/7/27 - 22 : 14
مشخصات امام جمعه
سید محمد شاهچراغی
سید محمد شاهچراغی
سمنان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/31
اخبار
ارتباط با امام جمعه