دوشنبه 1396/11/2 - 53 : 23
مشخصات امام جمعه
مرتضی کشمیر
مرتضی کشمیر
ايوانكي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/17
اخبار
ارتباط با امام جمعه