شنبه 1396/8/27 - 36 : 9
مشخصات امام جمعه
مرتضی کشمیر
مرتضی کشمیر
ايوانكي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
رابطه ی نزدیک میان خداوند و مومنین بالخصوص اهل بیت
اخبار
ارتباط با امام جمعه