سه شنبه 1396/7/4 - 19 : 14
مشخصات امام جمعه
مرتضی کشمیر
مرتضی کشمیر
ايوانكي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
ویژگی های مومنین واهمیت دینداری مومنین و عدم بد بینی به نظام اسلامی
اخبار
ارتباط با امام جمعه