يکشنبه 1396/4/4 - 12 : 13
مشخصات امام جمعه
سیدعلی رضوی نسب
سیدعلی رضوی نسب
بسطام
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
روز قدس
ارتباط با امام جمعه