جمعه 1396/2/8 - 42 : 18
مشخصات امام جمعه
سیدعلی رضوی نسب
سیدعلی رضوی نسب
بسطام
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
مراسم نه دی
مراسم نه دی سال 95باحضور پرشور مردم مومن و انقلابی در مسجد جامع بسطام برگزار گردید.
جلسه شورای اداری

جلسه شورای اداری شهرستان شاهرود در بسطام با حضور امام جمعه بسطام برگزار گردید.

 امام جمعه بسطام: روند اجراى شهرستان شدن بسطام را بگوييد تا ايجاد شبهه در افكار عمومى مردم نكند زيرا اين موضوع از توقعات مردمى است.

مراسم ارتحال آیت الله رفسجانی
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی از طرف امام جمعه بسطام در مسجد جامع شهربسطام با سخنرانی امام جمعه موقت و با حضور مردم و مسئولین در مورخه95/10/18 برگزارشد.
ارتباط با امام جمعه