دوشنبه 1396/9/27 - 25 : 8
مشخصات امام جمعه
سیدجلیل قدمی (محقق)
سیدجلیل قدمی (محقق)
ديباج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
خطبه های نمازجمعه شهر دیباج
ارتباط با امام جمعه