پنج شنبه 1396/7/27 - 12 : 14
مشخصات امام جمعه
سیدجلیل قدمی (محقق)
سیدجلیل قدمی (محقق)
ديباج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
خطبه های نمازجمعه شهر دیباج
ارتباط با امام جمعه