چهارشنبه 1395/12/4 - 1 : 21
مشخصات امام جمعه
سیدعلی مهدی نژاد
سیدعلی مهدی نژاد
گرمسار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
دهه فجر
ارتباط با امام جمعه