پنج شنبه 1396/5/26 - 32 : 8
مشخصات امام جمعه
حسین جناتی
حسین جناتی
مجن
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
جلسه هم انديشي ستاد نماز جمعه شهر مجن
مورخ 24 مرداد ماه 96 جلسه اي با حضور امام جمعه و اعضاي شوراي مشورتي و خيريه امدادگران عاشورا شهر مجن در محل دفتر امام جمعه برگزار گرديد. در اين جلسه پيرامون مسائل مؤسسه خيريه و كمك به مستمندان گفتگو و تشريك مساعي گرديد.
جلسه ستاد نماز جمعه شهر مجن
جلسه اي كه صبح روز جمعه در محل دفتر امام جمعه با حضور حاج آقاي پيرچه و آقاي وفايي و همراهان با امام جمعه و اعضاي ستاد برگزار شد. در اين جلسه مسائل و مشكلات ستاد نماز جمعه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
ارتباط با امام جمعه