شنبه 1396/2/9 - 1 : 12
مشخصات امام جمعه
سید شجاع الدین ابطحی
سید شجاع الدین ابطحی
ايرانشهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
ما در انتخابات به یک نیروی انقلابی نیاز داریم "یک انسان انقلابی"
اخبار
ارتباط با امام جمعه