يکشنبه 1396/1/6 - 42 : 13
مشخصات امام جمعه
عیسی بزمانی
عیسی بزمانی
بزمان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/20
خطبه 20 اسفند 95
اخبار
ارتباط با امام جمعه