شنبه 1396/5/28 - 25 : 19
مشخصات امام جمعه
عیسی بزمانی
عیسی بزمانی
بزمان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/13
اخبار
ارتباط با امام جمعه