جمعه 1396/1/4 - 33 : 12
مشخصات امام جمعه
نظر بامری
نظر بامری
جلگه چاه هاشم (چگردک)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/6
همین مجالس وروضه های اهل بیت است که دین ما وکشورما رابیمه کرده ومی کند

 

حجت الاسلام والمسلمین احمدبامری امام جمعه موقت  بخش جلگه درخطبه اول نمازجمعه این هفته ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی ، با اشاره به خطبه حکمت 38نهج البلاغه ازکلام امیرالمومنین علی (ع) افزود: امام علی (ع) دراین خطبه به فرزندش امام حسن (ع) توصیه می کند ای پسرم چهارچیز را درخوبی ها ازمن یاد بگیر اولین توصیه  امیرالمومنین این است که همانا ارزشمند ترین بی نیازی عقل است و عقل بزرگ ترین ومهم ترین ثروت ما انسان ها است که می توان وجه تمایز ما انسان ها از حیوانات باشدوما به وسیله قوه عقل وادراک می توانیم مسیرحق را ازباطل تشخیص دهیم . دومین  توصیه بزرگترین فقربی خردی، وسومین توصیه ترسناکترین تنهایی خودپسندی است چهارمین خوبی که امیرالمومنین به فرزندش توصیه وسفارش کردند گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکو است .                                                   

وی همچنین افزود:امام علی علیه السلام چهارتوصیه دیگررا به عنوان هشداربه فرزندش تاکید کردندکه عبارتنداز :پسرم ازدوستی با احمق بپرهیزچراکه می خواهد به تونفعی برساند اما تورا دچارزیان وضررمی کند دوم ازدوستی با بخیل بپرهیز، زیراآن چه راکه سخت نیازداری ازتو دریغ می دارد.سومی از دوستی با بدکارپرهیز کن که با اندک بهایی تورا می فروشد. چهارم ازدوستی بادروغگو بپرهیزکه او به سراب می ماند و دور را به تو نزدیک ونزدیک را به تو دور می نمایاند واگر این چهار چیز را درخوبی ها وچهار چیزرا درهشدارها به خاطر بسپاری وبه آن عمل کنی زیان وضرر نمی بینی.                                                      

حجت الاسلام والمسلمین احمدبامری  امام جمعه موقت بخش جلگه چاه هاشم درخطبه دوم نمازجمعه این ضمن تسلیت ایام فاطمیه به همه ی نمازگزاران ، در موردشان وجایگاه حضرت زهرا (س) خاطرنشان کرد:درشأن وعظمت  حضرت فاطمه (س) همین بس که پیامبر گرامی اسلام در موردش فرمودند:پدربه فدای حضرت زهرا ، وبارها اورا ستایش می کردومی فرمود فاطمه پاره ی تن من است وهرکس اورا اذیت کندمرا اذیت کرده است و بعضی مواقع بوسه بردستان دخترش می زدوقتی به مسافرت می رفت آخرین نفری بودکه با اوخداحافظی می کردوهنگام بازگشت به اولین مکانی که واردمی شد بانوفاطمه بود ومی فرمودمن بوی بهشت را از او استشمام می کنم . وی همچنین افزود: ما باید باشرکت درمجالس عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) که درایام فاطمیه برگزار می شود ارادت خودمان رابه ساحت مقدس حضرت زهرا نشان دهیم زیرا همین مجالس وروضه های اهل بیت است که دین ما وکشورما رابیمه کرده ومی کندرزمندگان درجنگ تحمیلی با روضه حضرت زهرا ورمز یازهرا عملیات ها را شروع می کردندوپیروز میدان نبردبودند.حجت الاسلام والمسلمین احمدبامری امام جمعه موقت جلگه چاه هاشم به مسئله تربیت وتهذیب انسان اشاره کرد وگفت اگرانسان خباثت راازنهادش بیرون نکندهرچه تحصیل نماید نه تنها فایده ای نداردبلکه ضررهم دارد.وی افزود:اولین مکان تربیت اسلامی برای کودکان خانه است و مادران و معلمان این مدرسه تربیت و تهذیب فرزندان هستند. امام جمعه موقت جلگه چاه هاشم اصافه کرد:اگر مادر با خدا و با ایمان باشد این فرزند در دامان این مادر بزرگ و تربیت شود تاثیرش به مراتب بیشتر از استاد و معلم است. حجت الاسلام والمسلمین احمد بامری تصریح کرد:چون علاقه ایی که فرزندان به مادر دارند به هیچ کس دیگری  ندارند و آن چیزی که دوران کودکی از مادر می آموزد ودر قلب نقش می بندد و تا آخر عمر همراه اوست.وی با اشاره به اینکه معلمان در دوران آموزش نقش بسزایی در تعلیم و همچنین تهذیب تربیت کودکان و بچه ها دارند بیان کرد:شغل معلمان ببرون کردن ظلمات و تاریکی از ذهن دانش آموزان است.

ارتباط با امام جمعه