دوشنبه 1396/11/2 - 56 : 23
مشخصات امام جمعه
حسن خدری
حسن خدری
زهك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/1
حقوق شهروندی اگر با نگاه به غرب باشد انحراف محسوب میشود
خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان زهک به امامت حجت الاسلام خدری :
گناه را در ظاهر و باطن رها کنیم ، گناه در خلوت و آشکار باید ترک شود
بر اساس گفته قرآن مرتکبین گناه تقاص پس خواهند داد  ، در ازای گناه خداوند بر آنان سخت خواهد گرفت
بلایای طبیعی مانند سیل زلزله و... ارتباط نزدیکی با اعمال انسان ها دارد .محبت در دل گناه کار پیدا نمیشود خداوند نعمت را بندگان نمیگیرد مگر ابگینکه خطا و اشتباه و معصیت خودش موجب شود
نباید به کسانی که فاقد هویت مشخصی هستند شناسنامه داده شود ، خوشبختانه اقدامات خوبی برای ساماندهی فاقدین شناسنامه صورت گرفته است.
امیدواریم با اقدامات به موقع نرخ بی سوادی که در منطقه سیستان بالاست کاهش یابد و به روزی برسیم که بی سوادی ریشه کن شود
برخی مجریان طرح آبرسانی با لوله به اراضی 46 هزارهکتار اقدامات بسیار خوبی انجام داده اند که قابل تقدیر است ، آماده سازی حدود پانزده ایستگاه پمپاژ و لوله گذاری  آن ازاین جمله می باشد. جهاد کشاورزی با کارهای ترویجی و همسان سازی از الان بهره برداران را آماده برای استفاده ازین طرح کنند.
تامین برق ایستگاه های پمپاژ بصورت علمی و اساسی صورت گیرد تا به شبکه برق مصرفی مردم در شهرها و روستاها خللی وارد نشود
برای اولین بار سازمان ملل در مقابل زیاده خواهی امریکا ایستاد و تهدیدهای ترامپ راه به جایی نبرد
حقوق شهروندی اگر با نگاه به غرب باشد انحراف محسوب میشود ، امریکاو اسراییل با انواع تجاوز به فلسطین و حقوق مسلمانان تعریف خاص خودش را از حقوق شهروندی ارائه کرده اند دفاع مسلمانان از حقوق خودشان تجاوز و حمله صهیونیست ها به مسلمانان دفاع و حقوق شهروندی محسوب می شود .
بر اساس آموزه های دینی بهترین تعریف برای حقوق شهروندی در ایران اقتصاد مقاومتی ، معیشت مردم و اشتغال جوانان می باشد نه بزرگ کردن پهنای باند اینترنت و عدم نظارت بر آن که موجب آسیب های فراوانی شده است
ارتباط با امام جمعه