جمعه 1396/5/27 - 51 : 7
مشخصات امام جمعه
علی اصغر کمالی پور
علی اصغر کمالی پور
سرباز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
امام جمعه سرباز: عملیات موشکی سپاه، موجب تقویت وحدت در جامعه شد
اخبار
ارتباط با امام جمعه