يکشنبه 1396/11/1 - 35 : 16
مشخصات امام جمعه
علی اصغر کمالی پور
علی اصغر کمالی پور
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
امام جمعه سرباز: عملیات موشکی سپاه، موجب تقویت وحدت در جامعه شد
اخبار
ارتباط با امام جمعه