سه شنبه 1395/12/10 - 16 : 11
مشخصات امام جمعه
حسین کیخا
حسین کیخا
محمدآباد(هامون)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/6
ارتباط با امام جمعه