پنج شنبه 1395/12/5 - 50 : 3
مشخصات امام جمعه
قاسم خداپرست
قاسم خداپرست
شریف آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
درايت رهبري فتنه جديدرادرنطفه خفه كرد/ مردم با فتنه گران آشتي نمي كنن

درايت رهبري فتنه جديدرادرنطفه خفه كرد/ مردم با فتنه گران آشتي نمي كنند كنند                                                                                                                         هفدهمين نماز جمعه بخش شريف آباد اين هفته به امامت حجت الاسلام والمسلمين خداپرست امام جمعه بخش شريف آباد برگزار شد.                                                       امام جمعه شريف آباد در خطبه اول پس از سفارش به تقوي، با اشاره به آيه شريفه 168 سوره بقره،بر اهميت دشمن شناسي ،تاكيد نمود وگفت ،مادونوع دشمن داریم؛1-دشمن درونی2-دشمن بیرونی ،انسان دربرابردشمن بيروني،ازخوددفاع می‌کندومواظب است تاکمترین ضربه رااز ناحیه دشمن متحمل نشوداما دشمن درونی،پنهان وبدترین دشمنان است،چون انسان ازآن غافل است واز نقشه‌های اوکمترآگاهی می‌یابد.لذالازم است ابتدا دشمن درون راشناخته وباآگاهي از نقشه‌های وي را سرکوب وبا عزمی استواردربرابرش بايستيم.وي در ادامه گفت:دشمن دروني انسان،هوای نفس،غضب و شهوت وشيطان است  كه درروايات بعنوان سرسخت ترين دشمن نامبرده شده است چرا كه شيطان موجودی شرور و گمراه‌کننده است که با نفوذ به درون انسان به وسوسه و اغواگری مي پردازد                                                                                                                             امام جمعه بخش شريف آباد با طرح اين سوال كه خيلي سوال ميكنند فلسفه وجودشیطان اغواگرى چيست. وچرا خداوند شيطان را آفريد ،گفت پاسخ اين است كه :خداوند شیطان را، شیطان نیافرید،بلكه سالها همنشین‏ فرشتگان بود، ولى اوازآزادى خودسوءاستفاده كرد و بناى طغیان و سركشى گذارد، وعلاوه برآن،وجود شیطان براى افراد با ایمان وسالكان راه حق زیانبخش نیست،بلكه وسیله پیشرفت وتكامل آنها است، تاقدرت دفاع دربرابرشيطان را ازخودبروزدهد.                                                                                          حجت الاسلام والمسلمين خداپرست امام جمعه بخش شريف آباددرخطبه دوم پس از سفارش به تقوي،با اشاره به بيانات رهبرمعظم انقلاب در ديدار مردم آذربايجان شرقى؛وتجليل ايشان از مردم بخاطرشركت پرشكوه در راهپيمائي22بهمن،گفت:مردم كانون اصلى قدرت نرم جمهورى اسلامى‌ هستند،و ،حضور بابصيرت وچشمگيرمردم مخصوصاجوانان،عليرغم مشكلات، نقش اساسى و محورى را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامى داشته است ، وراهپیمایى ۲۲ بهمن امسال باسال‌هاى گذشته یك تفاوت جدى داشت و آنهم حجم تهدیدات ضدایرانى ازسوى رئیس‌جمهور تازه‌كار آمریكا علیه ایران بود، كه مردم مشت محكمي بر رئيس جمهورياوه سراي آمريكازدند.                                                                       امام جمعه شريف آبادبااشاره به نامگذاري سال 95«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام وعمل»ومطالبه جدي رهبري،برحل مسئله‌ی گرانی،بیکاری و رکود تاكيد نمود                                   حجت الاسلام والمسلمين خداپرست امام جمعه بخش شريف آبادبا اشاره به طرح موضوع«آشتي ملي»:گفت طراحان اين موضوع:كسانى هستندكه در جريان فتنه آمريكايى ،صهيونيستي ۸۸ ،باحمايت منافقين، بهائى‌هاو ضدانقلاب‌ها،8ماه با مردم و نظام جنگيدند، بيانيه صادر كردند، اماكن عمومى و خصوصى را آتش زدند،عده اي را شهيد كردند،وباملت قهركردند.وخودشان خوب مى‌دانند به مردم و نظام ظلم كرده‌اند، وملت ايران با فتنه گران آشتي نمي كنندچون قصدطراحان ،آشتى نيست. قصدشان ادامه فتنه است. وراه گم كردن است،اهداف طرح «آشتى ملى» روپوش گذاشتن بر بدعهدى آمريكا درقضيه برجام، دوركردن ذهن مردم ازرفت وآمداروپايى‌ها وبستن قراردادها در منزل شخصي سفير سوئد بر خلاف همه قوانين ديپلماسي ،مگر بنا بود چه قراردا محرمانه اي بر ضد اين ملت امضاء شودطرح «آشتى ملى» بهانه اي است براي فراموش كردن جبهه مقاومت،در سوريه وفلسطين ويمن وبحرين. امام جمعه شريف آباد با تبيين سخنان رهبري در پاسخ به طراحان«آشتي ملي» افزود:درايت رهبري فتنه جديدرادرنطفه خفه كرد/مردم با فتنه گران آشتي نمي كنند

اخبار
ارتباط با امام جمعه