سه شنبه 1396/1/8 - 53 : 6
مشخصات امام جمعه
قاسم خداپرست
قاسم خداپرست
شریف آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
اقتصاد مقاومتی وتولید واشتغال،يعني استقلال سياسی،فرهنگی،واعتماد به نفس ملي
اقتصاد مقاومتی وتولید واشتغال،يعني استقلال سياسی،فرهنگی،واعتماد به نفس ملي                                                                                                                                                                                                       اولین نماز جمعه سال 1396 بخش شریف آباد به امامت حجت الاسلام والمسلمین خداپرست اقامه شد. امام جمعه شریف آباد درخظبه اول پس ازسفارش به تقوي درادامه بحث عوامل اسراف گفت یکی از عوامل اسراف رفاه زدگی است چون خانواده ای که درآمدمالی وسرمایه اش تنها به اندازه ی ضرورت ها و نیازهای اوست به ناچاربرای پاسخ گویی بدان ضرورت ها درصدد کنترل مصرف واندازه گیری درآن برخواهد آمد ولی اگرمیزان ثروت ودرآمد آن برمقداراحتیاجات ونیازهای واقعی آن افزوده شود،اگراعضاخانواده مخصوصا مديرخانواده(پدرومادر) از تربیت اخلاقی وفرهنگ صحیح مصرف بی بهره باشندزمینه‌ ی اسراف و زیاده روی فراهم مي شود .وی یکی دیگراز عوامل اسراف را طغیان واستکباربیان نمودوافزود اگرروحیه ی استکباروطغیان دروجود انسانی ریشه دواند،باسرعت به سوی زندگی همراه با اسراف وتبذیرپیش می رود.                                                                                                                                                                                                 حجت الاسلام والمسلمین خداپرست درخطبه دوم پس ازسفارش به تقوي،باتبریک سال نو به نامگذاري سال جديدازسوی مقام معظم رهبری به نام(اقتصادمقاومتي،توليد واشتغال) گفت: سال قبل كه (اقتصادمقومتي اقدام وعمل)بودچرا رهبري دوباره به اين نام گذاشتند؟ جواب  این است که ضروري ترين نياز كشور در حال حاضر مسأله اقتصاد است.وعليرغم كارهاى خوبى كه سال گذشته انجام گرفته است ولي مسؤولان كشور در تحقق كامل شعار سال گذشته موفق عمل نكرده‌اند وازسوی دیگرهدف دشمنان كشورهم ضربه زدن به ملت ايران نيزازراه مسأله اقتصادى است تابا فشار اقتصادی ملت ایران را نسبت به نظام وجمهوری اسلامی دلسردکند.وبین ملت ونظام اسلامی فاصله بیندازد.                                                                              وی با بیان لزوم حکایت مردم از تولید داخلی، تاكيدبرتوليدومصرف داخلي،درظاهر مساله اقتصادي است ولي درواقع،ورودبه به‌سایر عرصه‌ها،است چراكه اقتصاد تولیدمحور،يعني حك كردن نام كشوربرروي كالاواين يعني استقلال در سياست،فرهنگ،اعتماد به نفس ملي، احساس هویت مستقل کنندواستفاده از توليدات ديگران:يعني بيكاري وعواقب  بحران بيكارى عبارت است:ازنااميدى، افسردگى‌و سرخوردگى وافزايش آمارخودكشى،بحران ازدواج و طلاق وافزايش جرم و بحران امنيت‌ است.  است           حجت الاسلام والمسلمین خداپرست، افزود همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند"راه حل همه مشكلات:مديريت فعال،متدین، انقلابی و کارآمد» است واین يعني:توكل و تكيه به قدرت الهى، كار را با تدبير و عقلانيّت، امّا با عزم راسخ،دچاريأس و نااميدى نشدن،بلكه اعتمادبراين كه ما مي توانيم.                                                                                                                                                                                                                                                    امام جمعه شریف آباد درپایان با تبریک میلاد باسعادت حضرت امام محمد باقر(علیه السلام)وبیان فضائل ماه رجب بر استفاده مومنین از ظرفیت معنوی این ماه تاکید نمود
اخبار
ارتباط با امام جمعه