جمعه 1396/2/8 - 45 : 18
مشخصات امام جمعه
قاسم خداپرست
قاسم خداپرست
شریف آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
كانديداي اصلح يعني خدمتگذار،معتقدبه آرمان‌هاى امام ونظام اسلامى،اهل مبارزه‌ى با فسادواشرافي گري، شجاع ونترس دربرابر دشمن
 
كانديداي اصلح يعني خدمتگذار،معتقدبه آرمان‌هاى امام ونظام اسلامى،اهل مبارزه‌ى با فسادواشرافي گري، شجاع ونترس دربرابر دشمن                                                                                                                                    نمازجمعه اين هفته بخش شريف آبادبه امامت حجت الاسلام والمسلمين خداپرست اقامه شد                                                                                                                                                                   
  امام جمعه شريف آباد درخطبه اول پس ازسفارش تقوي :درادامه مباحث گذشته گفت يكي ازگامهاي شيطان دعوت به گناه است و«گناه»:هرگونه عمل وخلافي است كه برخلاف فرمان واوامرالهي بوده وبا اراده ورضايت الهي درتضاد بوده باشدونورمعنويت رادرنفس ودرون انسانها نابود مي كندوآدمى را از خداي متعال دوروموجب بازماندن از كمال وقرب الهي مى‏گردد. وي در ادامه گفت گناهان كبيره وصغيره وهردو درروح انسان تأثير نامطلوب مى‏گذارد و انسان را از خدا دور مى‏كند ولى يك تفاوت اساسى كه ميان گناهان كبيره و صغيره وجود دارد اين است كه اگر انسان از گناهان كبيره پرهيز كند، خداوند گناهان صغيره او را مى‏بخشد.  
 حجت الاسلام والمسلمين خداپرست در خطبه دوم پس ازسفارش به تقوي با تبريك بعثت پيامبر(صلي الله عليه وآله):گفت پيامبر انسان كامل و«الگو» و «اسوه»است، كه اصول فضایل اخلاقي همچون شجاعت و شهامت و انسان دوستى، مروّت و گذشت و وفادارى، درستى و امانت و پاکدامنى را با عمل و سخنش در دل و جان مارا پرورش دهد.
وب باگراميداشت سالروزانقلاب فرهنگى‌ افزود: كار فرهنگى درست‌:يعني تربيت،افرادي مؤمن، متخلّق - با اخلاق خوب - انقلابى؛ معتقد داراى بصيرت و عمق دينى و سياسى. آشنا با فرهنگ انقلاب و فرهنگ اسلام‌، ولي خيلي از حركات ضدفرهنگي هنوز وجود داردكه در تقابل با اهداف بعثت ،هماننئ طبيعي جلوه دادن اختلاط دختروپسر وآموزش رقص در مهد كودكها تا اردوهاى مختلط دردانشگاهها،برگزاري كنسرت هاي نا مناسب .                                                                                     امام جمعه شريف آباددرادامه خطبه دوم  با اشاره به موضوع انتخابات گفت:،احراز صلاحيتها بعهده شوراي محترم نگهبان است ونامزدهاى انتخاباتى وهواداران آن‌هابايد«درعمل،التزام به قانون»داشته باشندوتصميم شوراي نگهبان را بپذيرندچراكه تشخيص شوراى نگهبان قانونا ملاك وميزان است،              
 حجت الاسلام والمسلمين خداپرست با تاكيد بر رعايت اخلاق انتخاباتى‌ ولزوم پايبندى به انتخابات سالم‌ گفت انتخابات مسابقه براي خدمت است و اصل درانتخابات حضورومشاركت حداكثرى،رقابت پرشورواخلاق‌مدارانه نامزدها،انتخاب آگاهانه وتوأم بابصيرت،است تا موجب كورى چشم دشمنان و بدخواهان  انقلاب اسلامي شود وي  درادامه افزود كامديداها ازالگوهاي غربي تقليد نكنند. زشت است در جامعه اسلامي كه هركس بيشتر خرج كند راي مي آورد!!!!!!! خرج پول‌هاى كلان وسرمايه‌گذارى‌هاى جدى درعرصه تبليغات انتخاباتي،خريدو فروش آراء، وعده هاي دروغ به مردم،ارائه تصوير نادرست و قهرمان‌تراشى از كانديداى خود،تهمت‌زدن وتخريب كانديداى رقيب،دامن زدن به شايعات،كاملا غيراسلامي وناسالم است                                     امام جمعه شريف آباددرادامه بابيان اين كه بزرگان ونخبگان فقط معيارها را بيان كنند و تشخيص اصلح بعهده مردم است،دربيان معيارهاي كانديداي اصلح گفت نامزدي اصلح است كه خود را خدمت‌گزار مردم بداند،معتقد به آرمان‌هاى امام و نظام اسلامى،اهل مبارزه‌ى با فسادواشرافي گري، شجاع ونترس دربرابر دشمن ، دراتباطاط بين المللي: عزت و حكمت و مصلحت،را اصل قرار دهد                                                                                                          وي افزود يكي از راههاي تشخيص اصلح، مناظرات است البته مناظرات زنده بارعايت اصول اخلاقي،اما مناظره ضبط شده يعني خفه كردن صداي منتقدين،واين براي كساني كه مي گويند دانستن حق مردم است شايسته نيست
اخبار
ارتباط با امام جمعه