سه شنبه 1396/1/8 - 51 : 6
مشخصات امام جمعه
محمد علی موحدی نیا
محمد علی موحدی نیا
صبا شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
پيرامون شخصيت حضرت فاطمه زهرا (س) - مناسبتهاي هفته پيش رو
ارتباط با امام جمعه