دوشنبه 1396/9/27 - 38 : 8
مشخصات امام جمعه
محمد علی موحدی نیا
محمد علی موحدی نیا
صبا شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
شمه اي ازفضائل اخلاقي پيامبر مكرم اسلام (ص)
شمه اي ازفضائل اخلاقي پيامبر مكرم اسلام (ص)
اخبار
ارتباط با امام جمعه