پنج شنبه 1396/6/2 - 41 : 5
مشخصات امام جمعه
محمد علی موحدی نیا
محمد علی موحدی نیا
صبا شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
ويژگيهاوخصوصيات قرآن اززبان قرآن ناطق حضرت علي (ع)
ويژگيهاوخصوصيات قرآن اززبان قرآن ناطق حضرت علي (ع) خطبه 133 نهج البلاغه ......
اخبار
ارتباط با امام جمعه