يکشنبه 1396/2/10 - 7 : 23
مشخصات امام جمعه
محمد علی موحدی نیا
محمد علی موحدی نیا
صبا شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/8
فضائل ماه شعبان- مناسبتهاي هفته
اخبار
ارتباط با امام جمعه