پنج شنبه 1395/12/5 - 47 : 3
مشخصات امام جمعه
محمد علی موحدی نیا
محمد علی موحدی نیا
صبا شهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
صباشهر
نظربه قرارگرفتن درآستانه سي وهفتمين سالگردپيروري شكوهمندانقلاب اسلامي ايران ولزوم برنامه ريزي بزرگداشت دهه فجر،اولين جلسه ستادبرگزاري دهه فجر  با دعوت امام جمعه محترم صباشهرازمسئولين شهرستاني وشهرصباشهرروزسه شنبه94/11/6ساعت12/30 برگزارمي گردد./.
صباشهر
نظربه قرارگرفتن درآستانه سي وهفتمين سالگردپيروري شكوهمندانقلاب اسلامي ايران ولزوم برنامه ريزي بزرگداشت دهه فجر،اولين جلسه ستادبرگزاري دهه فجر  با دعوت امام جمعه محترم صباشهرازمسئولين شهرستاني وشهرصباشهرروزسه شنبه94/11/6ساعت12/30 برگزارمي گردد./.
صباشهر
نظربه قرارگرفتن درآستانه سي وهفتمين سالگردپيروري شكوهمندانقلاب اسلامي ايران ولزوم برنامه ريزي بزرگداشت دهه فجر،اولين جلسه ستادبرگزاري دهه فجر  با دعوت امام جمعه محترم صباشهرازمسئولين شهرستاني وشهرصباشهرروزسه شنبه94/11/6ساعت12/30 برگزارمي گردد./.
ارتباط با امام جمعه