دوشنبه 1396/8/29 - 29 : 22
مشخصات امام جمعه
سید حسین امیری
سید حسین امیری
قيامدشت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
وضعیت آینده قیامدشت
ارتباط با امام جمعه