چهارشنبه 1396/6/29 - 25 : 18
مشخصات امام جمعه
سید حسین امیری
سید حسین امیری
قيامدشت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
وضعیت آینده قیامدشت
ارتباط با امام جمعه