سه شنبه 1396/10/26 - 14 : 13
مشخصات امام جمعه
سید حسین امیری
سید حسین امیری
قيامدشت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
وضعیت آینده قیامدشت
ارتباط با امام جمعه