سه شنبه 1396/10/26 - 14 : 13
مشخصات امام جمعه
یحیی صالحی نیا
یحیی صالحی نیا
كن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/23
ارتباط با امام جمعه