يکشنبه 1396/1/6 - 45 : 13
مشخصات امام جمعه
سیدجواد سلیمانی
سیدجواد سلیمانی
رودبار قصران (فشم)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/13
عالمان صالح نقش کارسازی درجامعه دارند، طهارت وصداقت جامعه مرهون عمل صالح از عالم ناصح است.

عالمان صالح نقش کارسازی درجامعه دارند، طهارت وصداقت جامعه مرهون عمل صالح از عالم ناصح است.

خطبه ها را از فایل صوتی پیگیری کنید.

اخبار
ارتباط با امام جمعه