يکشنبه 1396/2/10 - 40 : 5
مشخصات امام جمعه
حسین رضاپور
حسین رضاپور
جواد آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/8
نماز جمعه 08 اردیبهشت 96

امام جمعه بخش جوادآباد:ایمان وتقوا.توکل به خداکار وتلاش موجب عزت انسان میشود.

به مسئولین ستادهای کاندیدهای ریاست جمهوری تذکر میدهم مواظب باشند سخنی گفته نشود که به مقدسات مردم توهین شود

سپاه در دفاع مقدس نقش حیاتی ایفاکرد.به گفته امام راحل اگر سپاه نبود انقلاب هم نبود.

 

 

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه