دوشنبه 1397/8/28 - 27 : 4

صفحه ویژه امام جمعه شهر رستاق - استان یزد

معرفی امام جمعه
مصطفی دلاوری
مصطفی دلاوری
امام جمعه شهر: رستاق
استان : یزد
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
یزد.رستاق.صدراباد.خ قیام.دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
03532763788
شماره فاکس:
03532763789
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1397/8/18
جوانان به فرموده رهبر بزرگوار انقلاب خود را در قبال مسئله پیشرفت کشور مسئول بدانند
جوانان به فرموده رهبر بزرگوار انقلاب خود را در قبال مسئله پیشرفت کشور مسئول بدانند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه