يکشنبه 1396/12/27 - 48 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر بهمن - استان یزد

معرفی امام جمعه
رضا علیزاده
رضا علیزاده
امام جمعه شهر: بهمن
استان : یزد
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1396/12/18
متاسفانه گاهی شنیده یا دیده میشود بعضی خواسته و یا ناخواسته مطالبی را تحت عنوان آموزش برای فرزندان ما ، تجویز و اجرا می کنند که مناسب آنها نیست اگر این ثابت شود باید تمام قد در مقابل آن ایستاد و قاطعانه با آن برخورد کرد
متاسفانه گاهی شنیده یا دیده میشود بعضی خواسته و یا ناخواسته مطالبی را تحت عنوان آموزش برای فرزندان ما ، تجویز و اجرا می کنند که مناسب آنها نیست اگر این ثابت شود باید تمام قد در مقابل آن ایستاد و قاطعانه با آن برخورد کرد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر بهمن
محل برگزاری نماز جمعه - امامزادگان سید احمد و سید محمود
ارتباط با امام جمعه