جمعه 1397/10/28 - 35 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر دلیجان - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
ابوالقاسم غفوری
ابوالقاسم غفوری
امام جمعه شهر: دلیجان
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
دلیجان - ابتداری بلوار شهید دستغیب
تلفن دفتر امام جمعه:
08644223030
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1395/12/13
امام جمعه در نماز جمعه این هفته: هفته گذشته شهر تفت مهمان عزیزی داشت شهر تفت عطرآگین از پاره ای از جسم شهیدی از رهروان مخلص روح ا… بود مرحبا بر شما مردم که حق این شهید را به جا آوردید ما باید قدر شهیدان را بدانیم چون این شهیدان با جانفدایی خود این نظام اسلامی را برای ما حفظ کرده اند.
امام جمعه در نماز جمعه این هفته: هفته گذشته شهر تفت مهمان عزیزی داشت شهر تفت عطرآگین از پاره ای از جسم شهیدی از رهروان مخلص روح ا… بود مرحبا بر شما مردم که حق این شهید را به جا آوردید ما باید قدر شهیدان را بدانیم چون این شهیدان با جانفدایی خود این نظام اسلامی را برای ما حفظ کرده اند.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه