شنبه 1398/1/31 - 44 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر دلیجان - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
ابوالقاسم غفوری
ابوالقاسم غفوری
امام جمعه شهر: دلیجان
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
دلیجان - ابتداری بلوار شهید دستغیب
تلفن دفتر امام جمعه:
08644223030
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1396/12/18
متن خطبه های نماز جمعه مورخ 18/12/96
متن خطبه های نماز جمعه مورخ 18/12/96
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه