پنج شنبه 1395/12/5 - 45 : 3
مشخصات امام جمعه
علی اکبر ابراهیمی
علی اکبر ابراهیمی
شاهديه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
درکشور ما 3 نوع تفکر وجود دارد لیبرالی که نتیجه اش برجام بود، محافظه کاری و تفکر انقلابی

در خطبه اول بعد از سفارش به تقوی به برسی نقش ایمان در شکل گیری شخصیت انسانها پرداخته شد و در خطبه دوم فراخور موضوعات هفته ضمن تشکر از حضور حداکثری در راهپیمایی22 بهمن به اثرات مثبت این حضور پرداخته شد در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته گذشته تحلیل بررسی و در خاتمه با ذکر مصیبت حضرت زهرای مرضیه (س)خطبه پایان یافت

ارتباط با امام جمعه