يکشنبه 1395/11/3 - 9 : 7
مشخصات امام جمعه
علی اکبر ابراهیمی
علی اکبر ابراهیمی
شاهديه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
همگی از حادثه ساختمان پلاسکو درس بگیریم. در یک لحظه مغازه های چندمیلیاردی به تل خاک تبدیل شد و هزاران نفر شغل خود را از دست دادند.

خطبه های نماز این هفته شاهدیه متاثر از حادثه آتش سوزی تهران به ذکر مطالبی در حمد خداوند در خطبه اول و درس و پند گیری از این حوادث بیان گردید

ارتباط با امام جمعه