يکشنبه 1395/11/3 - 10 : 7
مشخصات امام جمعه
سید محمد کاظم مدرسی
سید محمد کاظم مدرسی
محمد آباد يزد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
نمازجمعه محمدآباد یزد 95/10/24
اخبار
ارتباط با امام جمعه