سه شنبه 1395/12/10 - 18 : 11
مشخصات امام جمعه
علی برهان
علی برهان
مهريز
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه