شنبه 1396/2/9 - 23 : 4
مشخصات امام جمعه
علی برهان
علی برهان
مهريز
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه