يکشنبه 1396/11/1 - 35 : 16
مشخصات امام جمعه
محمد نوری
محمد نوری
سلطانيه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/1/27
بیانات در خطبه های نماز جمعه 27 فروردین
-
اخبار
ارتباط با امام جمعه