جمعه 1396/4/2 - 48 : 23
مشخصات امام جمعه
خلیل ربیعی نیاری
خلیل ربیعی نیاری
هيدج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
منافع ومصالح ملّي ما را هويت ملّي ما تعيين مي كند

 

خطبه هاي نماز جمعه مورخ 26/3/96

بادعوت به رعايت تقواي الهي

خداوند متعال ماه رمضان رابراي احراز تقوا ومتخلق شدن به آن طراحي نموده بخاطر اينكه سعادت دنيوي واخروي در اين است كه با تقوا باشيم وخداوند از فضل وكرم ورحمانيت خود اين ماه را قرارد داد تا تمرين تقوا كنيم،

منزلت ومظلوميت مولاي متقيان

 امروزسالروز شهادت پدرامت مولايمان امير المومنين (ع)كه مصيبت عظماي است براي دوستداران اهل بيت(ع) روايتي دركتاب نورالابصار شافعي مصري پيامبراكرم (ص) خطاب به حضرت علي(ع)  فرمود اي علي دوست داشتن توازايمان است ، اگركسي نسبت به توكينه داشته باشدعين نفاق ودورويي است، اول شخصي كه داخل بهشت مي شود دوستداران توست ،اولين كسانيكه وارد جحيم خواهند شد آنهائي هستند كه كينه ازتو دردل دارنــد ، ابــن عباس ازمناقب وفضائل عالي حضــرت علـــي(ع)  مي فرمايد به آن اندازه كه درمورد مناقب وعظمت علي (ع) درقرآن آيه نازل شده درمورد هيچ كس نيامده،كتاب تاريخ بغداد نقل مي كنددرمناقب امام علي (ع) سيصد آيه درقرآن نازل شده سوره هل اتي، آيه منزلت آيه مباهله ،ولايت ، اجعلتم ،انفاق خيرالبريه، حزن ،و...  اينها تمامادر شأن علي(ع)  نازل شده ،

علم حضرت

دراين عالم غيراز علي (ع) كسي جرأت نكرده بگويدازمن ازهرچه كه مي خواهيد قبل ازاينكه مرا ازدست دهيدبپرسيد، امام صادق (ع) مي فرمايدخداوند متعال درشأن حضرت علي (ع) درسوره زخرف آيه 63  فرموده كسي كه علم كتاب در نزد اوست ،در سوره رعد آيه 43 درمورد آن كتاب واهميتش مي فرمايد: ترو خشكي وجودنداردمطلبي نيست درعالم مگر دراين كتاب وعلم آن نيز نزد علي (ع) مي باشد.دركتاب القطره آيت الله مستنبط درحديثي نقل مي كندامير(ع)استادومعلم توحيدحضرت جبرئيل(ع)است

عبوديت علي(ع)

در حديثي حضرت علي(ع)  مي فرمايد: انا عبدالله ،من بنده خداوند هستم، وقتي مي گويند به علي(ع) تمسك كنيد مي گويد : من كجا علي كجا اين جمله اشتباه است اگر چه ما نمي توانيم علي شويم ولي مي توانيم علوي وپيرو ودنباله رو اوباشيم مگر علي واولاد علي را الگوي ما قرار نداند ما توانايي آن را داريم كه علي گونه باشيم به امام سجاد(ع)خطاب كردند كه آقا جان شما چقدرعبادت مي كني فرمود : عبادت من كجا عبادت علي(ع) كجا كه باخدايش مناجات مي كرد ومي گفت پروردگارا اگر تومرا در آتش جهنم بسوزاني صبرمي كنم ولي چگونه درفراقت صبرخواهم كرد . رواي مي گويد ديدم علـي(ع)  در نخلستان رازو نياز مي كرد بيهوش افتاد خيال كردم علي (ع) از دنيا رفت،

شجاعت علي)

 درجنگ احد 50 نفر را مأموركرده بودند تا پيامبر(ص) را ترور كنند تنها شخصي كه ازاوحمايت كرد علي(ع)  بودحدود هشتاد زخم بر بدن او زدند اما پشت بر دشمن نكرد در همان جنگ پيامبر (ص) به بعضي ازاصحاب خاص خطاب كرد فرار نكنيد به طرف من بياييد اما فراركردند جزعلي(ع) در ليله المبيت چه كسي جرأت نمود دررختخواب پيامبر (ص) بخوابد در جنگ جمل در اردوگاه طلحه وزبير هفتاد هزار نفر آمده بودند علي(ع) با رشادت آنها رازمين گيركرد ، ضربتي كه اودر جنگ خندق وارد نمود طبق فرمايش پيامبر (ص) افضل ازعبادت جن وانس است تا روز قيامت، دروازه هاي خيبركه چهل نفر آن را بازو بسته مي كرد علي(ع)  به تنهايي آن را از جا كند ، اما علي با اينهمه عظمتي كه داشت مظلوم بود ؛ سالها در منبرها علي(ع)  را سبّ ولعن مي كرند يكي ازخلفا وقتي فراموش كرد جمعي خطاب كردند يا امير،السنه يعني لعن ونفرين بر علي را فراموش كردي ، ديگري وقتي در بين راه به ياد آورد كه علي را درخطبه ها سبّ نكرده همانجا روبرقبله كرد وقضاي آن را به جا آورد وبراي كفاره فراموشي درآنجا مسجدي بناكردند بنام ذُكر، شاعري درآن دوران درذَم رفتارزشت امت سرود به اين معنا كه در منبرها علي(ع)  راسبّ كردند در حاليكه اين منبر هامديون علي است وبا شمشير او پابر جا ست. ابن ابي الحديد از خليفه دوم نقل مي كند :اگر شمشير علي نبود خبري از اسلام نبود با اينحال بعد ازپيغمبر(ص) علي(ع) را تحقير كردند حضرت علي (ع) مي فرمايد: به اندازه اي مرا پايين آوردند كه با معاويه برابر نمودند اين يعني مظلوميت علي(ع)  كه بعد از رحلت حضرت زهرا(س) جواب سلام علي(ع)  را نيز نمي دادند امروز در دادگاه مي توان با دو شاهد به حق رسيد ولي علي(ع) با داشتن هزاران شاهد در روز غدير25 سال نتوانست به حق خود برسد . روايت است حضرت زهرا (س) به همراه علي (ع) به منزل سيصد نفر از كسانيكه در غدير بودند رفتند وخواستند فردا در مسجد حاضر شده وشهادت به حقانيت علي دهند يك نفر هم ازآنها حاضر به شهادت نشد، مظلوميت  يعني اين، علي(ع) در بين ما نيز غريب ومظلوم است مگر ما نمي گوييم فدك حق حضرت زهرا(س) است وآن را غصب كـــردند وخوردنـــد ،(ناراحت هستيم خمس حق ايشان است نمي دهيم مي خوريم وناراحت هم نيستيم )، مرام علي اين بود كه25سال در نماز جمعه ي مخالفين خود با خانواده شركت  كرددر حاليكه  نياز به ثواب نماز جمعه نداشت در همان نمازجمعه ها رودر رو به حضرت توهين مي كردند اما اودرنماز جمعه بخاطر حفظ كيان اسلام شركت مي كرد ؛ ما نماز جمعه اي كه در دست خود ماست حضور پيدا نمي كنيم ،امروز نام فرزندان مان را بجاي فاطمه علي حسين وحسن چي انتخاب مي كنيم آيا اين مظلوميت نيست علي(ع) در خانه خدا به دنيا آمد ودر خانه خدا زندگي كرد ودرخانه خدا به شهادت رسيد اين مرام او بودآيا اين سزاوار است شيعه علي محب علي نسبت به مسجد كوتاهي نمايد چرا علي(ع) مظلوم بود چون دركنار علي(ع) بنده خدا كم بود بنده شيطان پول وثروت ورياست بودند وعلي (ع)  بخاطر اين تنها ماند و بعد از چند سال فرزند علي(ع)  را در كربلا تشنه قطعه قطعه كردند...

 خطبه دم :

 بادعوت مجدد خود ونمازگزاران به رعايت تقواي الهي

 تقواعامل سعادت دنيا وآخرت مي باشد.

شهادت مولاي متقيان

 امام صادق (ع) مي فرمايد شب قدر قلب ماه رمضان است شب قدر با قلبها كاردارد نه با جسم با حضور دل خدا خدا كنيم ،

شهادت شهيد چمران آن دلداده خداوند سبحان ،شهيد چمران براي جوانان خصوصاجواناني كه تحصيل كرده الگواست به مادرش مي گويد طبق شفارش شما من در اين چند سال تحصيل در خارج لحظه اي از ياد خدا غفلت نكردم اين مطلب در عبوديت اوادعاي كمي نيست واينگونه بود

اهميّت روز قدس

حضرت علي(ع)  به فرزندان خودوصيت نمود درمقابل دشمن ظالم باشيد . يعني اي مسلمان هركجا كه باشي در برابر ظلم خصمانه رفتاركن اين مرام علي(ع) است وازمظلومين حمايت كن امروزظالمين ومظلومين دنياچه كساني هستند آيا مظلومين جز مردم فلسطين ،بحرين، يمن سوريه،عراق و... هستند كسي كه شعار نه غزه نه لبنان سرمي دهد ازمرام علي(ع) خبرندارد وقتي امير(ع) شنيد به يك خانم كافر تعرض شده فرمود: هركس اين خبررا بشنود واز ناراحتي بميرد جاي سرزنش نيست ، آيا امروز ظالمان چه رفتاري با مسلمانان دارند،اسرائيل ، رژيم سعودي، داعش  حادثه منا ،جنايات مزدوران آمريكايي در سوريه ، عراق فراموش شدني نيست انشا الله درروز قدس در راهپيمايي سراسري حضور داشته باشيم كه قدس مسئله اصلي جهان اسلام ،نماد توحيد واسلام است، فرا رسيدن هفته قوه قضائيه را گرامي داشته به روح وروان شهيد بهشتي ويارانش درود مي فرستيم وازعملكرد مسئولين قوه قضائيه قدرداني مي كنيم انتظارمردم ازدستگاه قضايي اين است تابا فساد وتخلّفات بيّن برخوردكنند،برخورد انقلابي 

روز تأسيس جهادسازندگي به فرمان حضرت امام(ره) را پيش رو داريم ضمن قدر داني ازخادمين جهاد سازندگي اميد است مسئولين در سال توليد واشتغال به كشاورزان و روستائيان توجه داشته باشند مقام معظم رهبري  بيان كردند من نمي گويم به روستا ها اينترنت نبريد ولي مهمتر ازآن اين است كه راه روستا ها را همواركنيد، محصولات كشاورزان را ضايع نكنيد.متأسفانه هنوزبرخي ازمحصولات مانند كشمش  دردست آنهامانده است

 فرمايشات رهبر معظم انقلاب

درديدارهاي اخير درموردآتش به اختيار كه تفسير مختلفي مي كنند ولي تفسير ساده اي دارد ، درهرجا كه احساس خلا كنيم بايد آن را بر طرف كرده ورفع نواقصات كنيم يعني متخصصين وكاربلدها بايد منتظراذن نباشند هرجا ديدند كوتاهي ،نقص يا مشكلي وجود دارد وارد ميدان شوند معناي آتش به اختيار اين است بعنوان مثال اگر ديديم در مقوله مهم حجاب كار فـــرهنگـــي انجام نمـي شود يا كــوتاهـــي مي شود خود وارد صحنه شويم نبايدحجاب ازبين برود خصوصا حجاب برتر ،چادر حجاب برتر است بايد براي جلوگيري از آن وارد عمل شد .

بعضي بنام منافع ملي كارهايي را انجام مي دهند بر اساس مصلحت ملي ،مانند برجام بي سر انجامي كه اتفاق افتاد معيار مصالح ومنافع ملّي چيست ؟منافع ومصالح ملّي ما را هويت ملّي ما تعيين مي كند هرچيزي كه غيرازاين باشد برخلاف منافع ومصالح ملّـي مي باشد(هويت ملّي عبارت است از تاريخ عميق ماكه سراسر سلطه ستيزي است واسلام وانقلاب اسلامي  اينها هويّت ملّي ماست اگرغير ازاين باشد بر خلاف مصالح ومنافع ملّي مي باشد.

رئيس جمهور محترم جناب آقاي روحاني مواردمهمّي درخصوص اقتصاد وغيره را قبل ازسخنان مقام معظم رهبري را بيان كردند كه بايد انجام شود مقام معظم رهبري فرمودندكه مخاطب عمده اين مطالب خود ايشان ومجمو عه كاري دولت مي باشدازجمله مطلب مهمّي كه رهبر معظم انقلاب اشاره كردند تأكيدبربحث پرهيزازدو قطبي سازي است كه زمينه نفوذ وديگرخطرات را فراهم مي سازد، الحمد والله ملّت ما يك پارچه ومتحد است ودوقطبي بودن  در كشور معنا ندارد.  

گزارش خطبه ها از:   عبدالله رجبي  

 

 

 

ارتباط با امام جمعه