رضا نصرالله پور

امام جمعه شهر : هريس

استان : آذربایجان شرقی

تاريخ معارفه : 1399/7/8

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

جمعه 1399/8/2 - 5 : 1

پرتال استان ها