محمد یوسف خانی

امام جمعه شهر : نورآباد دلفان

استان : لرستان

تاريخ معارفه : 1399/7/10

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1399/8/8 - 53 : 16

پرتال استان ها