محمدرضا علی اکبری

امام جمعه شهر : ماه نشان

استان : زنجان

تاريخ معارفه : 1399/7/11

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه نوربهار(استان زنجان)

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1399/8/8 - 22 : 17

پرتال استان ها