مهدی ذوالقدری

امام جمعه شهر : نوربهار

استان : زنجان

تاريخ معارفه : 1399/7/19

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1399/8/8 - 56 : 17

پرتال استان ها