علی اصغر ابراهیمی

امام جمعه شهر : راميان

استان : گلستان

تاريخ معارفه : 1399/7/19

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه حکم آباد(استان خراسان رضوی)

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1399/8/1 - 38 : 23

پرتال استان ها