محمدرضا حبیب پور

امام جمعه شهر : شوشتر

استان : خوزستان

تاريخ معارفه : 1400/1/26

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر : شکرالله سلیمانی

شنبه 1400/2/18 - 51 : 8

پرتال استان ها