سیدمحمد طباطبایی

امام جمعه شهر : يامچي

استان : آذربایجان شرقی

تاريخ معارفه : 1400/1/30

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر : اسماعیل هادوی

شنبه 1400/2/18 - 56 : 8

پرتال استان ها