سیداحمد حسینی

امام جمعه شهر : آغاجاري

استان : خوزستان

تاريخ معارفه : 1400/1/30

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر : سیدمیثم موسوی

شنبه 1400/2/18 - 21 : 9

پرتال استان ها