محمدجواد حسینی منش

امام جمعه شهر : اميديه

استان : خوزستان

تاريخ معارفه : 1400/1/30

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر : مهدی علیزاده

شنبه 1400/2/18 - 45 : 9

پرتال استان ها