سیدمیثم موسوی

امام جمعه شهر : ايذه

استان : خوزستان

تاريخ معارفه : 1400/2/2

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه آغاجاری / خوزستان

امام جمعه قبلی این شهر : سیدکمال موسوی

شنبه 1400/2/18 - 25 : 8

پرتال استان ها