سید مهدی جعفری

امام جمعه شهر : هندودر

استان : مرکزی

تاريخ معارفه : 1396/10/22

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

جمعه 1399/11/3 - 32 : 23

پرتال استان ها