مجید پوراندخت

امام جمعه شهر : زهك

استان : سیستان و بلوچستان

تاريخ معارفه : 1399/7/5

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1399/8/8 - 1 : 18

پرتال استان ها