گزارش فعالیت ها و برنامه های ائمه جمعه کشور در خصوص شعار سال 1395

بنا به تعبیر رهبری تنها رسیدن به عزت و برون رفت از مشکلات کشور و جبران عقب ماندگی‌ها توجه به اقتصاد مقاومتی است، نه چشم دوختن به خارج و دشمن.. متاسفانه واردات بی‌رویه باعث شد بعضی از کارخانجات ما تعطیل شود، در یکی از کارخانه‌های واگن‌سازی شهرضا بیش از ده هزار نیرو داشته که فعلا به دوهزار نفر رسیده و تا یکی دوماه دیگر تعطیل است که بنا بر گفته‌ی مسئول کارخانه ما بهترین واگن را می‌سازیم اما از خارج وارد می‌کنند! اقتصاد مقاومتی باید متکی به داشته‌های خودمان و تولید به دست جوانان خودمان باشد، از تولیدات خودمان استفاده کنیم نه اینکه چشم به غرب و شرق داشته باشیم.
محور اصلی برنامه : خطبه ها (بشکل خاص و ویژه با هدف تبیین شعار سال)
1395/8/27
اصفهان - راوند
حجت الاسلام حسینی از واردات بی‌رویه و در نتیجه‌ی تعطیلی کارخانجات انتقاد کرده افزود: بنا به تعبیر رهبری تنها رسیدن به عزت و برون رفت از مشکلات کشور و جبران عقب ماندگی‌ها توجه به اقتصاد مقاومتی است، نه چشم دوختن به خارج و ...